(Italiano) De Biasi: Contento a metà

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.