(Italiano) De Biasi assegna l’Oscar «Brescia, voto Antonio»

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.