(Italiano) Da Sarmede all’Albania, De Biasi: «Italia, ti sfido. Alla mia Albania servono punti»

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.