(Italiano) Albania, il cammino di De Biasi passa da Palermo

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.