(Italiano) DE BIASI: “DOBBIAMO OTTENERE UN BUON RISULTATO SABATO”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Español e Italiano.