(Italiano) De Biasi vuole una “carica da Toro”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.