(Italiano) De Biasi: ‘Siamo sulla strada giusta’

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.