(Italiano) De Biasi: “Sereni è da Nazionale”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.