(Italiano) De Biasi: “Sarà un campionato duro ma noi potremo essere competitivi”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.