(Italiano) De Biasi pedirá reunirse de inmediato con Villarroel

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.