(Italiano) De Biasi: “Non si ride più dell’Albania…”.

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.