(Italiano) De Biasi: ” Noi bene per 60 minuti”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.