(Italiano) De Biasi: “Manchiamo di cinismo”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.