(Italiano) De Biasi: “La differenza l’ha fatta la qualità”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.