(Italiano) De Biasi: “Il prossimo anno? Penso che starò a casa”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.