(Italiano) De Biasi: “Hemos hecho lo que hemos podido”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.