(Italiano) De Biasi: “El equipo ha demostrado que está vivo”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.