(Italiano) De Biasi: “Con il Cagliari, un Toro con gli attributi”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.