(Italiano) “Aún tenemos margen, 16 partidos son muchos”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.