(Italiano) A San Siro pochissimi cambi rispetto a domenica

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.