(Italiano) “A Roma, massima attenzione ma anche mente sgombra”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.