Kualifikim FIFA World Cup 2014 | SLLOVENI – SHQIPËRI 1-0

Kualifikim FIFA World Cup 2014
SLLOVENI – SHQIPËRI 1-0
Rrjet: Kampl K.