SERBI-SHQIPËRI: 3-0 fitore

I zhgënjyer për një gjykim që nuk na japin drejtësi! Unë e kuptoj komitetin por unë mendoj
se është e vështirë për ne që të pranojë një vendim të cilin ne jemi mposhtur në të gjitha frontet !!!
Ne kemi marrë edhe ajo që ne e kishte fituar në fushë! Ajo që është dashur të ndodhë më?