(Italiano) Gianni De Biasi ospite a “Speciale Calciomercato”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.