(Italiano) Firmato stamattina il contratto per altri 2 anni

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.