(Italiano) E’ un’occasione sprecata Le assenze pesano tanto. L’opinione di GDB sulla serie B

Bağışlayın, bu məqalə yalnız mövcuddur Italiano.