(Italiano) De Biasi: “Dovevamo chiuderla”

Bağışlayın, bu məqalə yalnız mövcuddur Italiano.