(Italiano) Grazie Albania! Per sempre nel mio cuore

Bağışlayın, bu məqalə yalnız mövcuddur Albanian edir Italiano.